Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chi tiết từ A - Z

Thứ sáu - 19/05/2023 16:16

Hầu hết các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại thị trường Việt Nam đều ít nhiều gặp rắc rối về thủ tục pháp lý, giấy phép để có thể kinh doanh hợp pháp. Để giải quyết các vấn đề mà thương nhân nước ngoài thường gặp phải. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện, cũng như những hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.


Khái niệm thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, đăng ký kinh doanh được hiểu là sự ghi nhận về mặt pháp lý đối với sự ra đời của doanh nghiệp.

 

Như vậy, đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là sự ghi nhận về mặt pháp lý sự ra đời của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Hệ quả của việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vô cùng quan trọng không chỉ đảm bảo quyền lợi của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn ảnh hưởng đến quá trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư nước ngoài bảo đảm trật tự quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích của các chủ thể trong xã hội. Vì vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi gia nhập thị trường Việt Nam.